KOSGEB Destekleri

KOSGEB’in, desteklediği sektörler arasında yer alan ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan işletmelere verdiği desteklerin bir kısmı sürekli başvuruya açıkken bir kısmı da çağrı esaslıdır.


KOSGEB’in, desteklediği sektörler arasında yer alan ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan işletmelere verdiği desteklerin bir kısmı sürekli başvuruya açıkken bir kısmı da çağrı esaslıdır. Birkaç istisnası dışında proje ile başvuru yapılabilen bu desteklerden, işletmenizin hangilerine başvurabileceğinin tespiti, bu desteklerin takibi ve başvurulması hususlarında işletmemizden destek alabilirsiniz.

Yeni Girişimci Destek Programı

Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla, kurulacak işletmenin durumuna göre tutarı 60.000,00 TL ile 360.000,00 TL arasında değişen ve tamamı hibe olarak verilen destek programıdır.

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dokuz ayrı alanda ve 24+24 ay süreyle tamamı hibe olarak verilen toplam 290.000,00 TL tutarlı destek programıdır.

İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amacıyla 300.000,00 TL’si hibe, geri kalanı geri ödemeli olmak üzere, destek üst limiti 1.000.000,00 TL ile 1.500.000,00 TL arasında değişen destek programıdır.

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ile Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla tamamı hibe ve destek üst limiti 150.000,00 TL olan destek programıdır.

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi desteklenmesi amacıyla 450.000,00 TL’si hibe, geri kalanı geri ödemeli olmak üzere, destek üst limiti 750.000,00 TL olan destek programıdır.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla 318.000,00 TL’si hibe, geri kalanı geri ödemeli olmak üzere, destek üst limiti 818.000,00 TL olan destek programıdır.

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

İşletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amacıyla verilen 5.000.000,00 TL üst limitli destek programıdır.

Stratejik Ürün Destek Programı

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla verilen 5.000.000,00 TL üst limitli destek programıdır. Çağrı esaslıdır.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla 300.000,00 TL’si hibe, geri kalanı geri ödemeli olmak üzere, destek üst limiti 1.000.000,00 TL olan destek programıdır. Çağrı esaslıdır.

Kredi Faiz Desteği

Küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin etmek amacıyla verilen 300.000,00 TL’ye kadar destek üst limiti destek programıdır. Çağrı esaslıdır.


HİZMETLERİMİZ