Vergi Hukuku Uzmanı

KOSGEB’in, desteklediği sektörler arasında yer alan ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan işletmelere verdiği desteklerin bir kısmı sürekli başvuruya açıkken bir kısmı da çağrı esaslıdır.


Vergisel tüm avantajları iyi bilen, vergi yükünüzü hafifletecek yasal çözüm yollarını üreten, vergisel tüm sorunlarınızı idari ve yargı mercilerinde çözen, mali yükünüzü hafifleten kılavuzunuz.


PROFESYONEL_EKIP